Persondatapolitik

Dine personoplysninger

Rejserådgiverne respekterer vores kunders privatliv, og målet med denne politik er at beskrive, hvordan vi indsamler, viser, overfører og gemmer personoplysninger, så du som kunde eller besøgende på vores hjemmeside føler dig sikker på, at dine personoplysninger er lagret sikkert. Vi udfører al håndtering af personlige data i overensstemmelse med EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR).

Når du giver personoplysninger til os, eller vi indsamler personoplysningerne fra dig, vil disse oplysninger blive behandlet i overensstemmelse med denne persondatapolitik.

Har du spørgsmål til vores datahåndtering, IT-sikkerhed eller andet vedrørende GDPR eller håndtering af personoplysninger, vil vi meget gerne høre fra dig via kontaktoplysningerne nedenfor.

Dataansvarlig
Denne persondatapolitik gælder for tjenester, som udbydes af Rejserådgiverne. Rejserådgiverne er dataansvarlig for de personoplysninger, som er omfattet af denne politik.

Kontaktoplysninger
Du kan kontakte os via mail på gpdr@rejseraadgiverne.dk eller pr. post til Rejserådgiverne, Vejnavn 123, 4567 Bynavn. Du kan også kontakte os gennem vores kontaktformularen på vores hjemmeside. 

 

Indsamling af personoplysninger

Hvad er personoplysninger?
Personoplysninger er eksempelvis navn, personnummer, adresse, mailadresse og telefonnummer, men det kan for også være forskellige typer af elektroniske identiteter som IP-numre, hvis de kan knyttes til fysiske personer.

Hvordan vi indsamler personoplysninger, og hvilke oplysninger vi indsamler
Vi indsamler personoplysninger på flere måder, men først og fremmest direkte fra dig.

Følsomme personoplysninger
Vi er opmærksomme på, at visse typer personoplysninger er særligt følsomme, f.eks information om etnisk oprindelse, religion og helbred. Vi indsamler og bruger kun sådanne følsomme personoplysninger, når det er absolut nødvendigt og i overensstemmelse med vores persondatapolitik.

Oplysninger, som indsamles ved personlig kontakt
Vi indsamler personoplysninger fra dig, når du kontakter os via mail, telefon eller på andre måder. Primært indsamler vi de personoplysninger, der er nødvendige, for at besvare dit spørgsmål eller behandle din bestilling. Det er oplysninger om navn og mailadresse eller telefonnummer.

Ved personlig kontakt vil vi også indsamle andre personoplysninger, som du selv vælger at give til os. Det kan f.eks. være oplysninger om allergi, medicinsk tilstand eller andre oplysninger om dig eller andre på din rejse.

Oplysninger, som indsamles ved anvendelse af vores digitale ydelser
Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi oplysninger om din færden. Vi indsamler oplysninger om, hvordan du navigerer i tjenesten og hvilke sider du besøger.

Oplysninger, som indsamles fra en anden end dig
Ved kontakt med os i forskellige sammenhænge kan det ske, at en person giver personoplysninger om en eller flere medrejsende. Vores udgangspunkt er, at den, der giver os sådanne oplysninger, har indhentet alle de medrejsendes samtykke til at give sådanne personoplysninger til os.

Håndtering og lagring af personoplysninger
Vores juridiske grundlag for at behandle dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger i henhold til loven.  Hovedsageligt behandler vi dine oplysninger for at opfylde en aftale, som du er part i, såsom rejsevilkår.

Vi bruger også dine oplysninger til bogføring, afregning og revision.

Kundepleje og reklamationer
Vi bruger dine personoplysninger til at give dig service, hvis du kontakter os med spørgsmål, kommentarer eller reklamationer. Vi bruger dit navn til at identificere dig og din rejse. Vi bruger dine kontaktoplysninger som mailadresse og telefonnummer til at komme i kontakt med dig i forbindelse med spørgsmål og henvendelser.  Vi behandler også dine personlige oplysninger for at forebygge, undersøge eller anmelde bedrageri og sikkerhedsproblemer og for at samarbejde med retshåndhævende myndigheder.

Lagringstider
Vi følger god skik og gemmer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt med henblik på behandling.
Vi gemmer alle de personoplysninger, som vi indsamler, i vores kundedatabase. I kundedatabasen gemmes personoplysninger og rejsehistorik i tre år

Vi foretager løbende foranstaltninger for at opfylde principperne om ”integreret databeskyttelse og databeskyttelse som standard”. Vi evaluerer løbende risici i den personoplysningsbehandling, der finder sted, og tager de nødvendige forholdsregler for at mindske risikoen.

Vi har strenge rutiner og adgangsbegrænsninger for at forhindre uvedkommende adgang til vores informationssystemer.

Udlevering af personoplysninger
Vi udleverer ikke dine personoplysninger til 3. part, men oplysningerne behandles ved hjælp af software og programmer produceret af 3. part. 

Hvilke programmer bruger vi?
Mailprogram, regnskabsprogram etc

Nødvendig håndtering af personoplysninger og håndtering på baggrund af samtykket
Persondatabehandling, der er nødvendig for at vi kan opfylde en aftale med dig, for at vi skal opfylde en juridisk forpligtelse eller som er nødvendig i forhold til vores legitime interesse, er tilladt uden samtykke. Hvis vi skal indsamle og håndtere dine personoplysninger til et andet formål kræves derimod, at du accepterer behandlingen. Du giver dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, når du kontakter os gennem kontaktformaleren på vores hjemmeside, pr telefon eller mail.

Tilbagekaldelse af samtykke
Du kan til enhver tid vælge at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, vil vi slette personoplysningerne og afbryde den behandling, der blev omfattet af dit samtykke.

Ret til at få information og ret til kontrol over dine oplysninger
Du har ret til at få information om, hvilke oplysninger vi har om dig. Du har ret til at anmode om, at oplysningerne om dig skal slettes, suppleres eller korrigeres. Du har også ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger er begrænset til bestemte formål.

Cookies
På vores hjemmeside bruger vi cookies til at forbedre din oplevelse, til at indsamle oplysninger og til at udvikle hjemmesiderne. Oplysningerne gemmes anonymt.

Hvis du ønsker at klage
Hvis du mener, at vi overtræder PDL eller anden lov om privatlivets fred, kan du henvende dig til Datatilsynet. Læs mere på Datatilsynets hjemmeside.